Địa chỉ: Tân Uyên - Bình Dương
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Hoa Sen

Tân Uyên - Bình Dương
bdg-tanuyen-mghoasen@edu.viettel.vn